Nadcházející soutěž

Best in English je celosvětovou, mezinárodní online jazykovou soutěží, otevřenou pro všechny střední školy v jakékoliv zemi. Test je určen středoškolským studentům mezi 15 a 19 lety.

Informace o soutěži – část 1

Test

 • test odpovídá úrovni B1 - C1 podle Společného evropského referenčního rámce
 • součástí testu jsou otázky prověřující schopnosti studenta v gramatice, porozumění textu, a poslechu
 • časový limit je 60 minut, student má možnost ukončit test dříve
 • odpočet času je aktivován okamžitě po zahájení testu
 • studentovi se zobrazí dosažené výsledky (body a čas) po ukončení testu
 • vyhrává student s nejvyšším dosaženým bodovým výsledkem
 • v případě shodného skóre mezi dvěma a vice studenty (nebo školami) je výherce určen podle rychlosti vyplnění testu

Podmínky

 • test je určen pro studenty gymnázií, středních škol a středních odborných učilišť, mezi 15 a 19 roky věku
 • minimum pro účast je 10 studentů z jedné školy
 • maximální počet žáků z jedné školy je neomezený
 • testu se mohou zúčastnit studenti, kteří nepobývali dlouhodobě v zahraničí (déle než jeden rok), a studenti, jejichž mateřský jazyk není angličtina, nebo kteří nepochází z bilingvního, anglofonního rodinného prostředí
 • nesmí se účastnit školy, které mají angličtinu jako primární jazyk výuky
 • během konání testu musí být v učebně zajištěn dozor učitele
 • studenti musí být během poslechové části vybaveni sluchátky
 • účast v soutěži je pro školy a studenty zcela zdarma, neplatí se žádný účastnický poplatek

Harmonogram

 • 01.04.2017 - Registrace spuštěny
 • 22.11.2017 - Pravidla soutěže a zveřejnění cen od partnerů
 • 27.11.2017 - Konec registrace
 • 30.11.2017 - TEST
 • 15.12.2017 - Vyhlášení výsledků

Počítačové vybavení

Test je optimalizován pro nejnovější verzi Google Chrome pro operační systémy Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10, a taktéž pro mobilní zařízení Windows 8 nebo Android 4.4 a novější. Je vysoce pravděpodobné, že test bude bez problémů fungovat na jakémkoliv zařízení, které bylo vyrobeno po roce 2000. Není ovšem možné vyloučit příležitostné chyby nebo pády testu.

Žáci mohou používat své vlastní zařízení, musí být však během testu přítomni společně s ostatními soutěžícími studenty v učebně se zajištěným pedagogickým dozorem.

Všechna používaná zařízení musí být připojena k internetu pomocí připojení Ethernet (síťový kabel UTP) nebo pomocí bezdrátové sítě (Wi-Fi).

Informace o soutěži – část 2

Závěrečné výsledky

Výsledky budou dostupné do jednoho měsíce od data konání testu. Výsledky budou zaslány učitelům a účastníkům testu, budou taktéž dostupné na webové stránce soutěže. Z důvodu zachování anonymity a ochrany studentů jsou zveřejněny pouze výsledky prvních 20. nejlepších škol a studentů. Ostatní výsledky jsou dostupné na základě prvního jména a školního ID čísla (pro studenty) nebo školního ID čísla a regionu (pro školy). Finální výsledky jsou zpracovány odděleně pro ČR, SR a zbytek světa.

Výsledky – kategorie studenti

Studenti budou mít po vyhodnocení soutěže možnost zjistit své výsledky a zjistit správné odpovědi. V případě shodného bodového výsledku je vítěz určen podle nejrychlejšího času vyplnění testu.

Výsledky – kategorie školy

Vyhrává škola, která má vyšší průměrný počet bodů. V případě stejného počtu bodů u dvou a více škol rozhoduje kratší čas. Do soutěže o nejlepší školu vždy vstoupí 10 nejlepších studentů z dané školy. Pokud tedy škola nominuje např. 50 studentů, zprůměrují se výsledky 10 nejlepších studentů. Do vyhodnocení o nejlepší školu tedy vstupují všechny školy, které nominují alespoň 10 studentů, což je zároveň minimum k účasti v soutěži. Ať už bylo jejich umístění v předešlém ročníku soutěže jakékoliv, školy i studenti se mohou soutěži účastnit opakovaně.

Informace o soutěži – část 3

Certifikát účastníka

Všichni účastníci (jak studenti, tak školy) obdrží účastnický certifikát soutěže Best in English po zveřejnění výsledků. Certifikáty budou vystaveny elektronicky a některé předány osobně zástupci týmu Best In English.

Certifikát učitele

Učitelé, zodpovědní za organizaci a koordinaci soutěže v jejich škole, taktéž obdrží vlastní Best in English certifikát se svým jménem a údaji o soutěži.

Proč se registrovat?

 • příležitost porovnat znalost anglického jazyka Vašich studentů s jejich vrstevníky v Evropě a ve světě.
 • skvělá zkušenost pro studenty, a také příležitost svoje schopnosti v angličtině porovnat s jinými studenty
 • motivace pro šikovné angličtináře
 • po soutěži je test možné využít jako učební pomůcku v hodinách anglického jazyka
 • neplatí se žádný účastnický poplatek – soutěž je zcela zdarma!