Czech references

Best In English in Czech media

What teachers liked about the competition

Barevnost témat. Poslechy, které nebyly zjednodušené, ale přesto pro studenty zvladatelné. To vše studenty motivuje k dalšímu rozvoji, a to i v případě, že ztráta bodů byla u některých poměrně vysoká.

Komunikace se školou před i po soutěži. Rozšiřování počtu účastníků a možnost mezinárodního srovnání.

Komlexnost testování. Okamžitá informace o úspěšnosti. Zpětná vazba, možnost projít si test znovu po jeho zpřístupnění veřejnosti.

Celková koncepce testu se nám líbí, je to zase úplně jiná soutěž než třeba tradiční English Olympiad.

Studenti mají možnost prověřit si svoje znalosti, porovnání s ostatními školami, on-line test, možnost přihlášení libovolného počtu studentů, dobrá spolupráce a rychlá komunikace s organizátory, klouzavé přihlašování.

Online prostředí, dostupnost, možnost srovnání s ostatními studenty, absence věkové hranice (otevřenost pro primána až oktavána - proto je těžké odpovědět, zda to bylo z hlediska úrovně AJ na naší škole těžké, neboť pro nejvyšší ročníky ne, pro ty nižší samozřejmě ano - ale i tak studenti dostali šanci test zkusit a to hodnotíme kladně).